سررسید ۱۴۰۱

تقویم رومیزی ۱۴۰۱ و سررسید ۱۴۰۱ نوعی تقویم شمسی می باشد که در سایزهای مختلف تولید می شود. به گزارش ایسنا بنابر اعلام چاپیون، در این مقاله به بررسی ویژگی های سالنامه چاپیون تولید کننده انواع تقویم های رومیزی و سررسید می پردازیم. سررسید ۱۴۰۱ چاپخانه سررسید ۱۴۰۱ و همچنین تقویم رومیزی…