سررسید ۱۴۰۲

تقویم رومیزی ۱۴۰۲ و سررسید ۱۴۰۲ نوعی تقویم شمسی می باشد که در سایزهای مختلف تولید می شود. به گزارش ایسنا بنابر اعلام چاپیون، در این مقاله به بررسی ویژگی های سالنامه چاپیون تولید کننده انواع تقویم های رومیزی و سررسید می پردازیم. سررسید ۱۴۰۲ چاپخانه سررسید ۱۴۰۲ و همچنین تقویم رومیزی…